Amaran Merkuri

Amaran: Lampu pendarfluor mengandungi MERKURI. Untuk prosedur pengendalian yang selamat, langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kerosakan secara tidak sengaja, dan pilihan untuk pelupusan & kitar semula; tolonglah klik di sini. Buang atau kitar semula mengikut undang-undang yang berkenaan.

Merkuri merkuri
Tiada merkuri sampah
Kitar semula merkuri